Feng Shui dla Domu

 

Istniejące Domy / Mieszkania

Dobre Feng Shui domu/mieszkania powinno wspierać harmonię w rodzinie, zdrowie, naukę i karierę, dlatego też konsultacja obejmuje analizę Feng Shui domu/mieszkania w odniesieniu do wszystkich jego mieszkańców. Raport z audytu zawiera rekomendacje dla klienta w zakresie aranżacji domu/mieszkania, wzmocnienia i zbalansowania Feng Shui w domu/mieszkaniu, tak aby zabezpieczyć potrzeby wszystkich członków rodziny.

Zakup Nieruchomości

Zakup domu lub mieszkania jest zazwyczaj jedną z najważniejszych decyzji, jak również jest często długoterminową inwestycją w naszym życiu. Korzystając z metod Feng Shui możesz dokonać takiego wyboru domu/mieszkania, który w przyszłości przyniesie najbardziej korzystne efekty dla Twojej rodziny.

Budowa Domu

Idealnym momentem dla oceny Feng Shui domu jest moment przed jej budową. Raport obejmuje rekomendacje w zakresie lokalizacji Twojego domu, która pozwoli zmaksymalizować wpływ pozytywnych energii na wszystkich członków rodziny. Raport zawiera również rekomendacje w zakresie lokalizacji najważniejszych elementów takich jak wejście główne, kuchnia, salon, sypialnia głowy rodziny, sypialnie dzieci, kierunek ścieżek do domu oraz wybór najlepszej daty na wprowadzenie się do nowego domu.

OCENA ROCZNA

Każdego roku zachodzą cykliczne zmiany energii Qi, które wpływają na strukturę Feng Shui nieruchomości. Ocena Feng Shui na Nowy Rok określa wpływ nowego wzoru energii Qi i dostarcza niezbędnych wskazówek, aby zmaksymalizować nadchodzące możliwości oraz zmniejszyć ryzyko potencjalnych zagrożeń. Raport obejmuje sugestie dotyczące wykorzystania pojawiających się szans oraz środki zaradcze dla uniknięcia określonych ryzyk.