KONSULTACJE FENG SHUI

Konsultacja Feng Shui polega na zebraniu informacji, analizie danych oraz przygotowaniu raportu zgodnie z zasadami i formułami Feng Shui Tradycyjnego.

Każda konsultacja przeprowadzana jest zgodnie z indywidualnymi oczekiwaniami klienta.

Konsultacja Feng Shui domu lub mieszkania zawsze obejmuje analizę BaZi wszystkich mieszkańców.

Etapy konsultacji:

  • Rozmowa z klientem na temat potrzeb i oczekiwań związanych z konsultacją.
  • Dostarczenie danych przez klienta: daty urodzenia mieszkańców lub właściciela firmy/kluczowych pracowników, plan terenu budynku/domu/mieszkania/biura, data zasiedlenia.
  • Ustalenie ceny za konsultację.
  • Pomiar lokalizacji budynku w obecności klienta.
  • Analiza budynku/domu/mieszkania/domu/biura oraz analiza otoczenia.
  • Przygotowanie i przesłanie raportu.
  • Omówienie raportu i zaleceń z klientem.
  • Weryfikacja rezultatów w uzgodnionym z klientem terminie.